Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Přihláška k víkendu pro zájemce o křest či biřmování 1A

* Email

Způsob platby

* Město

Přání a upřesnění

* PSČ

* Příjmení

* Telefon

Přihláška je závazná a řídí se obvyklými stornopodmínkami pobytu. Stornopoplatek v případě odhlášení méně než 7 dní před začátkem pobytu je stanoven ve výši 200,-Kč/osobu

* Adresa bydliště

* Jméno

Stravování

Datum a místo  konání: 22. - 24. 11. 2013 Exerciční dům v Kolíně

Osobní údaje